Зв’язки з підприємствами

 

Кафедра має майже сторічну традицію підготовки фахівців у галузі матеріалознавства і машинобудування.

На сучасному етапі кафедра забезпечує загальноінженерну підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 

 

— 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізаця «Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв»);

— 131 «Прикладна механіка» (професійне спрямування «Мехатроніка та пакувальна техніка»);

— 186 «Видавництво та поліграфія» (спеціалізація «Розробка та виготовлення упаковки»);

— 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація «Теплоенергетика»);

— 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Електротехнічні системи»);

— 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Харчові технології та інженерія»), а також за магістерськими програмами «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв». Кафедра здійснює підготовку аспірантів за освітньо-науковими програмами PhD (доктор філософії).

Штат професорсько-викладацького складу кафедри складає 6 осіб, у тому числі 3 професора та 2 доцента. На кафедрі навчається три аспіранти, які мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями: 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», 05.02.04 «Тертя та зношування», 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» та 133 «Галузеве машинобудування».

За роки існування кафедра підготувала понад 9000 спеціалістів. Значна частина випускників очолює служби механіків харчових виробництв, інших галузей промисловості.

Випускники кафедри – відомі вчені: професор Національного університету «Поділля» М.С. Стечишин, професор Білостоцької політехніки З. Кондрат, завідувач кафедри Нацонального університету біоресурсів та природокористування України, професор Ю.Г. Сухенко, завідувач кафедри Нацонального університету біоресурсів та природокористування України, професор В.Ю. Сухенко, професор Люблінської політехніки К. Лукасік та інші.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів виробництва. Вдосконалюються навчальні плани, щорічно переглядаються робочі плани навчальних дисциплін, зміцнюється матеріальна база.

Кафедра забезпечена навчальними лабораторіями з матеріалознавства, технології машинобудування, взаємозамінності та стандартизації обладнання.

Під час навчання студенти залучаються до роботи в наукових гуртках, проходять виробничупрактику на машинобудівних підприємствах, в тому числі які виготовляють обладнання харчових виробництв, зокрема: дослідницький завод харчового обладнання, ТОВ «Металік-Інжиніринг», ТОВ «ВП «ПЄЩЄРІН», ДП ПАТ «Оболонь», ТОВ «Пивоварня Зіберта», Цукрпроммеханізація, ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо-Пак», ДАХК «Артем», ДП «Київський бронетанковий завод», ВАТ «Мерідіан ім. С.П. Корольова», ООО «Мікрони» та інші.