Загальні відомості

Кафедра забезпечує загальноінженерну підготовку з провідних дисциплін фахівців-механіків за спеціальностями напрямку «Інженерна механіка» – «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості», «Машини і технології пакування», «Машини і технології переробки використаної упаковки»; фахівців-енергетиків за напрямками «Теплоенергетика» та «Енергомашинобудування», а також фахівців за напрямом «Харчові технології і інженерія».

Штат професорсько-викладацького складу кафедри 10 осіб, у тому числі 4 професора та 3 доцента. З кожним роком склад кафедри поповнюється молодими співробітниками — випускниками кафедри, а також досвідченими фахівцями інститутів Академії наук України.

Аспіранти та докторанти мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями: 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», 05.02.04 «Тертя та зношування», 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».

За роки існування кафедра підготувала понад 9000 спеціалістів. Значна частина випускників очолює служби механіків харчових виробництв, інших галузей промисловості.

Випускники кафедри – відомі вчені: професор Національного університету «Поділля» М.С. Стечишин, професор Білостоцької політехніки З. Кондрат, завідувач кафедри Нацонального університету біоресурсів та природокористування України, проф. Ю.Г. Сухенко, професор Люблінської політехніки К. Лукасік, головний конструктор ВНДЦП В.О. Точковий, зав. лабораторії НДІ «Компресормаш» Ю.Л. Смертяк та інші.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів виробництва. Вдосконалюються навчальні плани, щорічно переглядаються робочі плани навчальних дисциплін, зміцнюється матеріальна база.

На кафедрі є навчальні лабораторії:матеріалознавства, технології машинобудування, взаємозамінності та стандартизації обладнання.

Під час навчання студенти проходять практику на машинобудівних підприємствах, які виготовляють обладнання харчових виробництв, зокрема: дослідницький завод харчового обладнання, «Нелімакс інжиніринг», виробниче підприємство «ПЕЩЕРІН», ДП ПАТ «ОБОЛОНЬ» «ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА», ЦУКРПРОММЕХАНІЗАЦІЯ та інші.

 

Історична довідка кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

1948 рік створена кафедра технології металів
1972 рік назва змінена на кафедру матеріалознавства та технології машинобудування
2011 рік назва змінена на кафедру машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання