Бібліотека

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

 

 

  1. ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Історія кафедри МССО

 

2.1. Бовсуновський А.П. Матеріалознавство: конспект лекцій для студентів напряму 6.051301 хімічна технологія денної форми навчання / А.П. Бовсуновський. — К.: НУХТ, 2012. — 54 с.

Матеріалознавство.Конспект лекцій

 

2.2. Бовсуновський А.П. Матеріалознавство [Електронний ресурс]: лабор. практикум для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. А.П.Бовсуновський, О.Г.Дзюб, О.Д.Клюк.- К.: НУХТ, 2016.- 32 с.

Матеріалознавство. Лабораторний практикум.

 

2.3. Бовсуновський, А.П. Матеріалознавство: конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / А.П.Бовсуновський. – К.: НУХТ, 2012.- 54 с.

Електротехнічні матеріали. Конспект лекцій

 

2.4. Бовсуновський, А.П. Електротехнічні матеріали: короткий довідник / А.П. Бовсуновський.  – К.: НУХТ, 2012. – 36 с.

Електротехнічні матеріали. Довідник

 

2.5. Електротехнічні матеріали [Електронний ресурс]: лабор. практикум для студ. напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” ден. та заоч. форм навчання / уклад. А.П.Бовсуновський, М.В.Калашнік, О.Г.Дзюб, О.Д.Клюк.- К.: НУХТ, 2014.- 39 с.

Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум.

 

2.6. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Кадомський С.В., і др. Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підручник / В.А. Косенко, Н.Ф. Кущевська, С.В. Кадомський і др. – К.: Університет «Україна», 2017. – 383с.

Матеріалознавство.Підручник

 

  1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

 

3.1. Бовсуновський А.П. Стандартизація і сертифікація обладнання: консп. лекц. / А.П. Бовсуновський. – К.: НУХТ, 2013. – 104 с.

Конспект-ССО

 

3.2. Бовсуновський А.П. Стандартизація і сертифікація обладнання: метод. реком. пров. практ. роб. / А.П. Бовсуновський, С.В. Кадомський, О.А. Литвиненко. – К.: НУХТ, 2012. – 52 с.

Методичні рекомендації ССО

 

  1. ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

 

4.1. Підручник з ВСіТВ.

 Підручник з ВСІТВ

 

4.2. Лабораторні роботи з ВСіТВ.

Лабораторні роботи з ВСІТВ

 

4.3. Практичні роботи з ВСіТВ.

Практичні заняття з ВСіТВ

 

4.4-Курс лекцій з ВСіТВ