Викладачі

 

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Завідувач кафедри
Штефан Євгеній Васильович, 

професор, доктор технічних наук.
Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 3 авторських свідоцтва і патентів.
Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

Освіта : Київський політехнічний інститут (1980 р.)

Спеціальність: Динаміка та міцність машин

Кваліфікація за дипломом: Інженер-механік-дослідник

У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв».

Викладає дисципліни: Технологічні основи машинобудування, прикладні аспекти обчислювальної механіки, управління науковими проектами.

Напрямки наукової роботи: Інформаційні технології проектування процесів і обладнання технічних систем

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 у Національному університеті харчових технологій.

Загальна кількість публікацій у бібліографічній базі даних Scopus – 17. Індекс Гірша h=2. Персональна сторінка у Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602673327)

 

 

 

 

Бовсуновський Анатолій Петрович 

професор, доктор технічних наук.
Автор понад 100 наукових праць, опублікованих, зокрема, у міжнародних журналах, як “Journal of Sound and Vibration”, “Engineering Fracture Mechanics”, “Experimental Mechanics” (USA), “Journal of Testing and Evaluation” (USA), “Strength of Materials”, “Mechanical Systems and Signal Processing”, “Electric Power Systems Research”

Освіта : Київський політехнічний інститут (1980 р.)

Спеціальність: Динаміка та міцність машин

Кваліфікація за дипломом: Інженер-механік-дослідник

У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Коливання пружних тіл з локальним пошкодженням типу тріщини втоми» (спеціальність 05.02.09 – динаміка і міцність машин).

Викладає дисципліни: «Матеріалознавство», «Електротехнічні матеріали», «Стандартизація та сертифікація обладнання», «Опір матеріалів».

Викладає дисципліну: «Новітні ресурсо- та енергоефективні матеріали в галузевому машинобудуванні» для студентів освітньо-наукового рівня PhD.

Напрямки наукової роботи:

— розробка вібраційних методів діагностики пошкодження конструкційних елементів електрогенеруючого обладнання;

— застосування методів механіки руйнувань для прогнозування залишкового ресурсу енергетичного обладнання з метою подовження строку його експлуатації;

— створення вібраційних методів діагностики пошкоджень різного типу.

Загальна кількість публікацій у бібліографічній базі даних Scopus – 67. Індекс Гірша h=10.

Персональна сторінка у Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56062368000)

Персональна сторінка на ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Anatoly_Bovsunovskii)

 

 

 

Литвиненко Олександр Анатолійович

Доцент, доктор технічних наук, професор кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання.

Автор понад 180 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових і закордонних виданнях, в т.ч. 62 авторських свідоцтв і патентів України, РФ, США, Європатенту

Співавтор трьох підручників та двох монографій, в т.ч. виданої в Польщі.

Освіта: Київський технологічний інститут харчової промисловості (1986 р.)

Спеціальність: інженер-механік, машини та апарати харчових виробництв

Докторську дисертацію на тему «Науково-практичні основи підвищення ефективності та довговічності кавітаційних апаратів харчових виробництв» захистив у 2015 р.

Викладає дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизації і технічні вимірювання», «Технологічні основи машинобудування», «Надійність та довговічність машин», керує виробничою практикою та дипломним проектуванням студентів

Напрямки наукової діяльності:

Дослідження перспективних конструкційних матеріалів для технологічного обладнання;

Використання ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів;

Використання гідродинамічної кавітації в екологічних проектах.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 у Національному університеті харчових технологій

 

 

 

Сологуб Микола Аврамович
професор, доктор технічних наук
Публікації:
Провідні журнали – 78;
Підручники – 5;
Монографії — 3;
Авт. Свідоцтва – 7

  • Освіта : Національний університет харчових технологій
  • Спеціальність:
  • інженер-механік, машини та апарати харчових промисловості.
  • Напрямки наукової діяльності: підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості;

 

 

 

 

Кадомський Сергій Віталійович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: Київський інститут інженерів цивільної авіації (1980 р.)

Спеціальність: Інженер-механік.

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання та вибір мідних сплавів» (спеціальність 05.02.04.«Тертя та зношування»).

Викладає дисципліни: Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів, взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання, стандартизація, сертифікація управління якістю обладнання харчових виробництв.

Напрямкии наукової діяльності:

— реалізація вибіркового переносу у вузлах тертях мідних сплавів

— газодинамічні явища у вузлах тертя.

— наноматеріали та нанотехнології у харчовому виробництві

— проблеми становлення інформаційного спілкування людини  (глотохронологія)

 

 

Бойко Юрій Іванович 
доцент, кандидат технічних наук.

Автор підручників: “Технологічні основи машинобудування. Лабораторний практикум”, “Технологія автомобілебудування. Лабораторний практикум”, 50 публікацій і 3 патентів.

Освіта: Національний університет харчових технологій (1999 р.)

Спеціальність: Інженер-механік, «Обладнання переробних і харчових виробництв».

 У  2006 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.

Викладає дисципліни: «Технологія конструкційних матеріалів», «Технологічні основи машинобудування».

Напрямки наукової діяльності:

підвищення надійності та довговічності обладнання харчових та переробних виробництв.

Автор 50 публікацій у фахових виданнях, 20 публікацій у виданнях, які входять до науково-метричних баз,  1 навчального посібника,  7 навчально-методичних видань та 3 патентів України.

 

 

Новицький Олексій Єлисейович

доцент, кандидат технічних наук.

Автор 60аукових праць і 2авторських свідоцтв.

Освіта: Національний університет харчових технологій.

Спеціальність: Інженер-механік, машини та апарати харчової промисловості.

Напрямки наукової діяльності:

— підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості.

 

 

Шуляк Сергій Олексійович

Асистент

Автор 75 публікацій і 4 патентів.

Освіта: Національний університет харчових технологій (1995 р.).

Спеціальність: Інженер-механік, обладнання харчових виробництв.

Викладає дисципліни: Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів.

 

 

Дзюб Олександр Григорович 
провідний інженер

Автор 36 наукових праць і понад 10 авторських свідоцтв і патентів.

Освіта: Національний університет харчових технологій.

Спеціальність: Інженер-механік, машини та апарати харчової промисловості.

Напрямки наукової діяльності:

— підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості.

 

 

Герасимець Петро Григорович 
завідувач лабораторією.

Освіта: Національний університет харчових технологій.

Спеціальність: Інженер-механік, машини та апарати харчової промисловості.

Напрямки наукової діяльності:

— підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості.

 

 

 

Некоз Олександр Іванович
професор, доктор технічних наук
Автор понад 150 наукових праць, у тому числі понад 70 авторських свідоцтв і патентів.
Опублікував 2 підручника та 2 монографії

  • Освіта : Національний університет харчових технологій, 1962
  • Спеціальність:
  • інженер-механік, машини та апарати харчових промисловості.

 

 

Клюк Олександр Дмитривич

старший викладач
куратор бориспільского місопереробного підприємства.
Автор 45 публікацій.

Освіта: Національний університет харчових технологій.

Спеціальність: Інженер-механік, машини та апарати харчової промисловості.

Викладає дисципліни: Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів, електротехнічні матеріали.

Напрямки наукової діяльності:

— підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості;

— розроблення новітніх технологій і обладнання м’ясопереробних підприємств

Пащенко Богдан Сергійович

аспірант, провідний інженер

Автор 27 публікації.

Освіта: Національний університет харчових технологій, факультет Інженерної механіки та пакувальної техніки, випуск 2015 року, магістр.

З 2015 року аспірант Кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання, спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Спеціальність: машинобудування «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Напрямки наукової діяльності:

дослідження процесу мембраного розділення дисперсних систем;

— зміна структурно-механічних властивостей фільтрувальних елементів.