Кафедра

Історична довідка кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

 • Кафедра створена у 1948 році.
 • 1972 рік — назва змінена на кафедру матеріалознавства та технології машинобудування.
 • 2011 рік — назва змінена на кафедру машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання
 • Створення сучасної кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання почалося вже у далекому 1921 р. у період Нової економічної політики. У цей час при реорганізації Смілянського хіміко-технічного училища у технікум харчової промисловості тут було відкрите механічне відділення. Один з напрямів діяльності механічного відділення був спрямований на розвиток у навчальному процесі актуальних у той час столярної та слюсарної справи.
 • Стрімкий розвиток промисловості у 1920-30-х рр. створив умови для організації у 1948 р. на механічному факультеті Київського інституту цукрової промисловості кафедри «Технологія металів». У той час кафедра не мала свого приміщення і матеріальної бази, а лише в 1949 р. одержала 2 кімнати у житловому будинку по вулиці Тарасівський 3, де була організована лабораторія з матеріалознавства.
 • Після будівництва нового корпусу інституту в 1952 р. кафедра переходить в учбовий корпус А, де розташовується в 2-х напівпідвальних приміщеннях.

 

 

 

 • Колектив кафедри приймає активну участь в житті університету

 • Кафедра забезпечує загальноінженерну підготовку з провідних дисциплін фахівців-механіків за спеціальностями напрямку «Інженерна механіка» – «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості», «Машини і технології пакування», «Машини і технології переробки використаної упаковки»; фахівців-енергетиків за напрямками «Теплоенергетика» та «Енергомашинобудування», а також фахівців за напрямом «Харчові технології і інженерія».
 • Штат професорсько-викладацького складу кафедри 6 осіб, у тому числі 3 професора та 2 доцента.
 • Аспіранти та докторанти мають можливість захищати кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями: 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», 05.02.04 «Тертя та зношування», 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».
 • За роки існування кафедра підготувала понад 9000 спеціалістів. Значна частина випускників очолює служби механіків харчових виробництв, інших галузей промисловості.
 • Випускники кафедри – відомі вчені: професор Національного університету «Поділля» М.С. Стечишин, професор Білостоцької політехніки З. Кондрат, завідувач кафедри Нацонального університету біоресурсів та природокористування України, проф. Ю.Г. Сухенко, професор Люблінської політехніки К. Лукасік, головний конструктор ВНДЦП В.О. Точковий, зав. лабораторії НДІ «Компресормаш» Ю.Л. Смертяк та інші.
 • Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів виробництва.
 • На кафедрі є навчальні лабораторії:матеріалознавства, технології машинобудування, взаємозамінності та стандартизації обладнання.