Кафедра

 

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

 

Створення кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання почалося у 1921 р. У цей час при реорганізації  Смілянського хіміко-технічного училища у технікум харчової промисловості тут було відкрите механічне відділення. Один з напрямів діяльності механічного відділення був спрямований на розвиток у навчальному процесі актуальних у той час столярної та слюсарної справи.

Стрімкий розвиток промисловості у 1920-30-х рр. створив умови для організації у 1948 р. на механічному факультеті Київського інституту цукрової промисловості кафедри «Технологія металів». Після будівництва нового корпусу інституту в 1952 р. кафедра переходить в учбовий корпус А.

Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Георгій Олександрович Прейс. У середині 50-х років під керівництвом Г.О. Прейса розпочалися дослідження зносостійкості матеріалів при різних видах зношування внаслідок тертя без змащування.

 

Перший завідувач та засновник кафедри Г.О. Прейс

 

Наприкінці 50-х років М.А. Сологубом були розпочаті дослідження зносостійкості матеріалів в технологічних середовищах цукрових заводів. Розроблені їм методика та установка дозволили досліджувати зносостійкість металів в реальних продуктах цукрового виробництва та модельних розчинах різного складу, хімічної активності і температури.

Результати цих досліджень стали основою наукового напрямку в роботі кафедри, дозволили перейти до ґрунтовного вивчення зносостійкості і підвищення довговічності окремих видів обладнання як цукрових заводів, так і інших виробництв харчової промисловості.

У 1963 р. Прейсом Г.О. була захищена перша на кафедрі докторська дисертація на тему «Збільшення довговічності обладнання підприємств харчової промисловості та підвищення зносостійкості його деталей».

У 1965 р. на кафедрі була заснована аспірантура. Першими аспірантами були О.І. Некоз  та Ю.Л. Смертяк. За участью  Сологуба М.А., Некозом О.І. досліджено кавітаційно-ерозійне, а Слиньком О.І. – гідроабразивне зношування відцентрових  насосів.

У 1972 р. кафедрою було засноване видання міжвідомчого республіканського науково-технічного збірника «Проблемы трения и изнашивания» і до 1998 р. було видано 44 випуски (головний редактор Прейс Г.О., заступник Сологуб М.А.).

Таким чином, на кафедрі була сформована наукова школа з дослідження зносостійкості і довговічності деталей технологічного обладнання харчової промисловості. У ці роки кафедра отримала нову назву – «Матеріалознавства та технології машинобудування».

У 1980 році кафедру очолив професор М.А. Сологуб – випускник Київського технологічного інституту харчової промисловості, учасник бойових дій у Великій вітчизняній війні, нагороджений орденами Вітчизняної війни, «За мужність», Трудового Червоного прапора, грамотою Верховної ради України та ін.  Під його керівництвом продовжувалось дослідження зносостійкості деталей обладнання в технологічних середовищах цукрових заводів.

 

Професор М.А. Сологуб

 

З 1991 р. кафедрою керував доктор технічних наук, професор О.І Некоз. – випускник механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості (1962 р.). Після закінчення аспірантури працював асистентом, доцентом, професором кафедри. Автор понад 200 наукових публікацій, у тому числі 5 монографій (одна польською мовою), 4 підручників і навчальних посібників, біля 100 патентів; підготував 3 докторів і 5 кандидатів технічних наук.

 

 

 

Професор О.І. Некоз

 

З 2005 року кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Є.В., випускник механіко-машинобудівного факультету Київської політехніки. В Київському технологічному інституті харчової промисловості працює з 1987 р. Під його керівництвом на кафедрі започаткована наукова школа з інформаційних технологій проектування технологічного обладнання харчових виробництв. Згідно цього наукового напряму Штефан Є.В. у 2011 р. захистив докторську дисертацію, а кафедра отримала нову назву – «Машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання».

 

 

 

Професор Є.В. Штефан

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма університетами та науковими інститутами, серед яких Національний університет цивільної авіації (м. Київ); Національний технічний університет України (КПІ); Інститути проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича та проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України; Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький); Санкт-Петербурзський університет водного транспорту (Російська Федерація) та ін.

Більш докладну інформацію про історію кафедри можна знайти на даному сайті кафедри у розділі Бібліотека