Наукова робота

Наукова робота кафедри МССО

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

— підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості;

— інформаційні технології проектування процесів та обладнання харчових виробництв;

— визначення залишкового ресурсу елементів енергетичного устаткування;

— використання ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів;

— розроблення нових технологій ремонту обладнання м’ясопереробних підприємств;

 

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України, деякі з них впроваджені в навчальний процес кафедри. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової і машинобудівної промисловості.

Результати досліджень кафедри знайшли впровадження у харчовій, переробній та інших галузях промисловості при підвищенні довговічності відцентрових насосів, різальних комплектів для м’ясопереробної промисловості, інтенсифікації технічних процесів за допомогою фізико-механічних ефектів кавітації, прогнозування довговічності вузлів теплоенергетичного обладнання, дослідження перспективних конструкційних матеріалів.

 

Контакти:

(044) 287-96-04

(044) 287-94-47