Наукова робота

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

 

  1. Наукова робота

Науково-дослідницька робота викладачів кафедри здійснюється за наступними основними напрямками:

— підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості;

— інформаційні технології проектування процесів та обладнання харчових виробництв;

— визначення залишкового ресурсу елементів енергетичного устаткування;

— використання ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів;

— розроблення нових технологій ремонту обладнання м’ясопереробних підприємств.

 

Зазначені напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України, деякі з них впроваджені в навчальний процес кафедри. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової і машинобудівної промисловості.

Результати досліджень кафедри знайшли впровадження у харчовій, переробній та інших галузях промисловості при підвищенні довговічності відцентрових насосів, різальних комплектів для м’ясопереробної промисловості, інтенсифікації технічних процесів за допомогою фізико-механічних ефектів кавітації, прогнозування довговічності вузлів теплоенергетичного обладнання, дослідження перспективних конструкційних матеріалів.

Результати досліджень науковців кафедри знайшли відображення у багатьох міжнародних журналах, які входять до бібліографічної бази даних Scopus, зокрема:

— “Journal of Sound and Vibration”,

— “Engineering Fracture Mechanics”,

— “Experimental Mechanics” (USA),

— “Journal of Testing and Evaluation” (USA),

— “Strength of Materials”,

— “Mechanical Systems and Signal Processing”,

— “Electric Power Systems Research”,

— “Eastern-European Journal of Enterprise Technologies”.

На кафедрі забезпечується навчання в аспірантурі за спеціальностями: 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», 05.02.04 «Тертя та зношування», 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» та 133 «Галузеве машинобудування».